Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348|office@tricom.rs

Obrazovna saradnja

Obrazovna saradnja 2022-05-20T09:29:50+00:00

Univerzitet u Beogradu, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, potpisala je SPORAZUM O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI sa našom firmom TRICOM d.o.o. , pošto nas povezuju zajednički interesi i ciljevi rada u kompatibilnim oblastima delovanja.

Vidovi saradnje:

  1. obrazovanje i obuka
  2. stručno-istraživačka i umetnička delatnost
  3. drugi vidovi saradnje

TRICOM – Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

Tricom Info

Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica

Phone: +381 (0) 11/787-0348

Mobile: +381 (0) 60/380 16 68

Translate »