Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348|office@tricom.rs

Sertifikati

Sertifikati 2019-12-02T10:51:49+00:00

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je TRICOM d.o.o. postao nosilac sertifikata Excellent SME Serbia koji dodeljuje Privredna komora Srbije u saradnji sa bonitetnom kućom Coface Srbija.
Ovaj sertifikat je svojevrsno priznanje i nagrada za dobro poslovanje i izuzetne poslovne rezultate.
Osnovna svrha sertifikata, koja se poklapa sa direktivama EU, je da promoviše uspešna mala i srednja preduzeća, sigurno i bezbedno poslovanje, povećanje transparentnosti na tržištu.
S ponosom možemo da kažemo da je TRICOM d.o.o. svrstan u grupu preduzeća koja kroz svoj kreditni rejting i poslovne performanse doprinose samom cilju ovog sertifikata i jačanju tržišta u Srbiji.

Kompanija TRICOM d.o.o. svrstana je među 1% najuspešnijih kompanija u Srbiji po metodologiji European Foundation for Quality Management-a za 2014. godinu sa najvišim rejtingom – A. Sertifikovanje kompanije (bonitetna izvrsnost) je dugogodišnja međunarodna praksa koja nosiocima osigurava ugled i poverenje u domaćem i stranom poslovnom okruženju. S obzirom da smo već nosioci ovog sertifikata za 2013. godinu, njegovo reizdavanje je potvrda dugogodišnjeg sistematskog i kvalitetnog rada čime je kompanija TRICOM svrstana u sam vrh domaće privrede.

Sa ponosom Vas obavestevamo da je preduzeće TRICOM d.o.o. postalo nosilac Sertifikata bonitetne isvrsnosti AA koji dodeljuje kompanija Bisnode. Ovaj sertifikat je međunarodno priznata oznaka ekonomskog kvaliteta i uspešnosti preduzeća, čime je naša firma svrstana u najviši vrh lestvice bonitetne izvrsnosti. S obzirom da je ovaj sertifikat dobilo svega 2% najuspesnijih firmi u Srbiji, on predstavlja priznatu referencu kvaliteta poslovanja i potvrdjuje naš ugled i poverenje u domaćem i stranom poslovnom okruženju.

S ponosom Vas obaveštavamo da je preduzeće TRICOM d.o.o. postalo nosilac sertifikata AAA, koji dodeljuje kompanija Bisnode Srbija na osnovu izuzetnih poslovnih rezultata u 2015 godini.Ovaj zlatni sertifikat je međunarodno priznata oznaka ekonomskog kvaliteta i uspešnosti preduzeća, čime je naša firma svrstana u najviši vrh lestvice bonitetne izvrsnosti. S obzirom da je ovaj sertifikat dobilo svega nekoliko najuspešnijih firmi u Srbiji, on predstavlja priznatu referencu kvaliteta poslovanja i potvrđuje naš ugled u domaćem i stranom poslovnom okruženju.

Obaveštavamo Vas da preduzeće TRICOM d.o.o. nastavlja trend jedne od najuspešnijih kompanija u Srbiji – naš kreditni rejting za 2017 je AAA, koji dodeljuje kompanija Bisnode Srbija na osnovu izuzetnih poslovnih rezultata u 2017 godini. Na osnovu poslovanja za protekle tri godine 2014, 2015 i 2016, dobili smo ZLATNI SERTIFIKAT. Sa ponosom ističemo da je Zlatni sertifikat u 2017. godini dobilo 115 pravnih subjekata od ukupno 446.449 aktivnih u Srbiji.

TRICOM – Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

Tricom Info

Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica

Phone: +381 (0) 11/787-0348

Mobile: +381 (0) 60/380 16 68

Translate »