Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348|office@tricom.rs

TR 35/270

TR 35/270 2022-04-07T09:12:45+00:00

TR 35/270

Trapezni lim se radi po specifikaciji kupca tj. na željene dužine tabli.

TR 35/270 možemo savijati i u luk.

Lim za pokrivanje
Lim za pokrivanje

Način pokrivanja krovne konstrukcije sa TR 35

*Preporučeni razmak rožnjača sa TR 35 je 60cm-1m max.

*Način šrafljenja i razmak rožnjača određuje tehničko lice u zavisnosti od nagiba krova, veličine površine krovne konstrukcije koja se pokriva.

*U drvenu konstrukciju TR 35 se pričvršćuje samobušećim vijcima sa neoprenskom i metalnom podloškom

*U metalnu konstrukciju TR 35 se pričvršćuje sasmourezujućim vijcima sa neoprenskom i metalnom podloškom

Na dva načina:

I NAČIN:

-1. pričvršćivanje u donjoj zoni sa 4,8mm ili 6mm (6,3mm)

-2. obavezno zavrtanje u gornjoj zoni (preklop početnog i završnog rebra)

samobušeći 6,3х70 – 6х90mm-drvena konstrukcija

ili samourezujući 6,3х50 – 6,3х70mm- metalna konstrukcija

-3. TR lim se prepušta u oluk 5-8cm

Napomena: Pričvršćivanje u gornjoj zoni podrazumeva stavljanje PVC KALOTE i LIMENOG JAHAČA sa ili bez izolacije

II NAČIN:

Pričvršćivanje isključivo u gornjoj zoni (u rebro) TR 35 podrazumeva obavezno postavljanje PVC KALOTE ispod lima i LIMENOG JAHAČA iznad TR rebra sa izolacijom sa vijcima

drvena konstrukcija 6х70 – 6х90mm

metalna konstrukcija 6,3х50 – 6,3х70mm

Lim za pokrivanje

Napomena: Fabrička širina lima pre profilisanja oscilira od 1246-1254mm. U vezi sa tim TR 35 može, a ne mora imati početni deo od 3-5mm. Prilikom pokrivanja uvek zadnje rebro table mora biti gore a početno rebro dole.

*Prilikom stavljanja antikondenz filca na naličje lima (debljina 0,9mm) pokrivna površina TR35 se povećava na 1090-1095mm.

Sleme za TR 35/270

Sleme

Sleme za TR 35/270 –bez preklopa

Sleme

Sleme za TR 35/270 –pravougaoni preklop

Sleme

Sleme za TR 35/270 –na jednu vodu (nastrešnica)

Sleme

Sleme za TR 35/270 –na jednu vodu

Sleme

Sleme za TR 35/270 –poluokrugli preklop

TRICOM – Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

Tricom Info

Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica

Phone: +381 (0) 11/787-0348

Mobile: +381 (0) 60/380 16 68

Translate »