Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348|office@tricom.rs

TR 35/270

TR 35/270 2020-12-07T10:56:24+00:00

TR 35/270

Trapezni lim se radi po specifikaciji kupca tj. na željene dužine tabli.

TR 35/270 možemo savijati i u luk.

NAČIN POKRIVANJA KROVNE KONSTRUKCIJE SA TR 35

*Preporučeni razmak rožnjača sa TR 35 je 60cm-1m max.

*Način šrafljenja i razmak rožnjača određuje tehničko lice u zavisnosti od nagiba krova, veličine površine krovne konstrukcije koja se pokriva

*U drvenu konstrukciju TR 35 se pričvršćuje samobušećim vijcima sa neoprenskom i metalnom podloškom

*U metalnu konstrukciju TR 35 se pričvršćuje sasmourezujućim vijcima sa neoprenskom i metalnom podloškom

Na dva načina:

trapezni lim

I NAČIN:

-1.pričvršćivanje u donjoj zoni sa 4,8mm ili 6mm (6,3mm)

-2.obavezno zavrtanje u gornjoj zoni (preklop početnog izavršnog rebra)

samobušeći 6,3х70 – 6х90mm-drvena konstrukcija

ili samourezujući 6,3х50 – 6,3х70mm- metalna konstrukcija

-3.TR lim se prepušta u oluk 5-8cm

Napomena: Pričvršćivanje u gornjoj zoni podrazumeva stavljanje PVC KALOTE I LIMENOG JAHAČA sa ili bez izolacije

II NAČIN:

Pričvršćivanje isključivo u gornjoj zoni (u rebro)TR 35 podrazumeva obavezno postavljanje PVC KALOTE ispod lima I LIMRNOG JAHAČA iznad TR rebra sa izolacijom sa vijcima

drvena konstrukcija 6х70 – 6х90mm

metalna konstrukcija 6,3х50 – 6,3х70mm

Napomena: Fabrička širina lima pre profilisanja oscilira od 1246-1254mm. U vezi sa tim TR 35 može, a ne mora imati početni deo od 3-5mm.Prilikom pokrivanja uvek zadnje rebro table mora biti gore a početno rebro dole.

*Prilikom stavljanja antikondenz filca na naličje lima (debljina 0,9mm) pokrivna površina TR35 se povećava na 1090-1095mm.

TRICOM – Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

Tricom Info

Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica

Phone: +381 (0) 11/787-0348

Mobile: +381 (0) 60/380 16 68