Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica | 011/787-0348|office@tricom.rs

Podužno sečenje (slitovanje) i premotavanje lima

Podužno sečenje (slitovanje) i premotavanje lima 2021-11-24T11:05:25+00:00

Podužno sečenje (slitovanje lima)

Preduzeće poseduje sliter mašinu koja slituje maksimalno 7 traka željene širine, debljine lima do 1mm iz kotura maksimalne težine do 6 tona i širine kotura do 1260mm.

Isporuka islitovanih traka u veličini koturića po dogovoru.

Premotavanje limova u koturu

Premotavanje limova u koturu debljine do 1.2mm, maksimalne širine do 1260mm, sa fabričkim unutrašnjim otvorom prečnika od 500mm do 600mm i težine kotura do 6 tona, po želji, na manje koturiće, obavlja se na mašinama (odmotač – namotač) sa preciznom kontrolom merenja dužine i izborom unutrašnjeg otvora premotanog lima prečnika od 490mm do 600mm što omogućava upotrebu premotanog lima na fabričkim mašinama za dalju doradu.

TRICOM – Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine

Tricom Info

Kneza Paskača 16 - 18, 11273 Batajnica

Phone: +381 (0) 11/787-0348

Mobile: +381 (0) 60/380 16 68

Translate »